Saðlýklý, hijyenik bir ortamda yaþamak herkesin hakkýdýr.
Hijyen önemlidir!
Yaþam alanlarýmýzda hijyen çok önemlidir. Hizmet verdiðimiz sektörde sizlere daha saðlýklý bir yaþam alaný saðlamak için
temizlik sektöründeki yenilikleri yakýndan takip etmekteyiz.
Bu teknolojiler sayesinde halý, koltuk ve kanepelerinizde derinlenmesine temizlik ile hijyenik, saðlýklý yaþam alanlarý saðlamaktayýz.


Profesyonel ekibimiz ile hizmetinizdeyiz!

Þirketimiz halý, koltuk ve perde temizliðinde uzman kadrosu ile sizleri halý yýkama zahmetinden kurtarýrken, koltuk ve kanepelerinizin ilk günkü temizliðine geri dönüþünü saðlamaktadýr.

Tamamen bitkisel ürünlerden elde edilmiþ temizlik ürünlerimiz ile etkili bir temizliðin yaný sýra hijyenik, saðlýklý yaþam alanlarý saðlamaktayýz.

Çarþamba ve Cumartesi günleri Mudanya'ya servisimiz mevcuttur.